Pôsobnosť
Verex-elto / Pôsobnosť
Spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. od svojho vzniku v roku 1993 každoročne zvyšuje svoj podiel na trhu a robí všetky kroky preto, aby naše služby boli dostupné v rovnakej miere a včas pre všetkých našich zákazníkov na celom Slovensku.
Uvedené skutočnosti sú dôvodom neustáleho zvyšovania počtu distribučných centier, ako aj investícií do technologických a logistických procesov.
V súčasnosti má spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. svoje distribučné centrum alebo zastúpenie v týchto mestách: Liptovský Mikuláš, Bratislava, Košice, Nitra, Trenčín, Prievidza, Ružomberok, Nové Zámky, Trnava, Prešov, Žilina, Levice.