História spoločnosti
Verex-elto / História
Spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. bola založená v roku 1993 pánom Josefom Turekom a spoločnosťou Verex Holding, a.s. ako reakcia na stav a služby na trhu s elektrotechnickým tovarom na Slovensku v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Od začiatku existencie bola spoločnosť zameraná na veľkoobchodný predaj elektrotechnického a elektroinštalačného materiálu. Priestory spoločnosti v tomto období zaberali 1 až 2 miestnosti, skladové zásoby boli minimálne a spoločnosť mala dvoch zamestnancov.
Staré priestory spoločnosti
Staré priestory spoločnosti
Staré priestory spoločnosti
Staré priestory spoločnosti
Aj vďaka svojmu prístupu k požiadavkám zákazníkov, spoločnost každým rokom rástla a rozširovala svoju pôsobnosť. Budovali sa nové sklady a distribučné miesta, zvyšoval sa počet pracovníkov, rozširoval sa sortiment. V roku 1995 došlo k prvému sťahovaniu spoločnosti do nových priestorov. Bol vybudovaný samostatný sklad pre káble a v priebehu niekoľkých rokov zriadila spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. svoje distribučné centrá v mestách: Bratislava (1995), Ružomberok (1995), Košice (1997), Levice (2000), Nitra (2001), Trenčín (2001), Žilina (2002), Prievidza (2007) a Prešov (2009).
Výstavba logistického centra
Výstavba logistického centra
Výstavba logistického centra
V roku 2007 dochádza k ďalšiemu prelomovému kroku v histórii spoločnosti. Celá centrála sa sťahuje do nového sídla spoločnosti, ktorého súčasťou je aj moderné a technicky vyspelé logistické centrum s rozlohou cca 15000 m2. V roku 2008 sa taktiež začína implementácia nového informačného systému MS Dynamics NAV. Od 1.6.2011 zmenila naša spoločnosť právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. V nových podmienkach je spoločnosť schopná pracovať oveľa efektívnejšie, čo jej umožnuje ďalej expandovať.