Informácie o spoločnosti
Verex-elto / O spoločnosti
Spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. je jednou z najvýznamnejších obchodných spoločností v oblasti distribúcie elektrotechnického tovaru na Slovensku. Je zameraná na veľkoobchodný predaj káblov, rozvádzačov, elektroinštalačného materiálu, svietidiel a doplnkového sortimentu z tejto oblasti. Medzi dodávateľov spoločnosti patria najvýznamnejšie svetové spoločnosti ako aj lokálni výrobcovia, ktorých štruktúra je navrhnutá tak, aby boli pokryté všetky požiadavky našich zákazníkov.
Spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. disponuje vlastnou distribučnou a logistickou sieťou, ktorá pokrýva celé územie Slovenska a umožnuje včas uspokojiť potreby všetkých zákazníkov. Celý systém spĺňa tie najprísnejšie požiadavky, čoho dôkazom je aj certifikát ISO 9001:2008 vydaný medzinárodnou spoločnosťou Conformance Verification International (CVI).
Spoločnosť VEREX-ELTO, a.s. sa od svojho vzniku v roku 1993 vyprofilovala na popredného dodávateľa elektroinštalačného materiálu na Slovensku a jej ročný obrat pravidelne prekračuje hranicu 40 mil. € a má rastúcu tendenciu. O serióznosti a dobrej kondícii spoločnosti svedčia aj nasledujúce ekonomické ukazovatele:
Tržby
Tržby
Počet zamestnancov
Zamestnanci
Aktíva
Aktíva
Vlastné imanie
Vlastné imanie