Rozvádzačová výzbroj
Produkty / Rozvádzačová výzbroj
Istiace prvky
Ističe, deónové ističe, vzduchové ističe, poistky, zvodiče prepätia, prúdové chrániče
Spínacie prvky
Stykače, spínače, vypínače, odpínače, odpojovače, mikrospínače, nadprúdové ochrany, spínacie hodiny
Modulárne prístroje
Stykače, relé, spínače, vypínače, prepínače, schodišťové automaty, súmrakové spínače, spínacie hodiny, meracie prístroje, elektromery, ovládacie a signalizačné prvky
Svorky, svorkovnice
Svorky, radové svorky, zbernicové svorky, škatuľové svorky, svorkovnice, príslušenstvo
Motorové spúšťače
Tlačítkové, páčkové, so stykačom
Relé
Časové, výkonové, pamäťové, tepelné, letovacie, nadprúdové, prúdové, napäťové, multifunkčné, hladinové, inštalačné, pomocné, minirelé, pätice a príslušenstvo
Ovládacie a signalizačné prvky
Hlavice, signálky, LED prvky, signalizačné stĺpy, svetelné návestia, majáky, sirény, príslušenstvo
Meracie prístroje
Elektromery, ampérmetre, voltmetre, fázomery, príslušenstvo
Kompenzácia, regulácia
Kondenzátory do 400V, nad 400V, stykače kompenzačné, regulátory
Zbernice
Zbernice Al, Cu, flexibilné, držiaky zberníc
Ostatné
Trafá, trafostanice, prepojovacie systémy, prúdové meniče, zdroje el.energie, húkačky
Žiadne nové správy.